top of page

Genuine Medical Consultancy ‘GMedCons’

KULLANIM ŞARTLARI

(ÜYELİK SÖZLEŞMESİ)

 

MADDE 1 : TARAFLAR

 

İşbu sözleşme, bir tarafta www.gmedcons.com web sitesi sahibi olarak Kızılırmak Mahallesi 1425. Cadde No: 9/59, Çankaya/Ankara adresinde mukim SG Medikal Sağlık Danışmanlık Eğitim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi ile diğer tarafta www.gmedcons.com web sitesine üye olan gerçek kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve yürülüğe girmiştir. 

 

MADDE 2 : TANIMLAR

 

İşbu sözleşmede geçen;

 

“Site” tabiri www.gmedcons.com adresinde yayın yapan ve SG Medikal Sağlık Danışmanlık Eğitim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanan ve işletilen internet sitesini,

 

“Şirket” tabiri SG Medikal Sağlık Danışmanlık Eğitim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi’ni,

 

“Üye” tabiri iş bu üyelik sözleşmesi ile çerez politikası, gizlilik politikası, açık rıza beyanı, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi aydınlatma metninde yazılanları açık rızası ile kabul ederek GMedCons web sitesine üye olarak kayıt yaptıran ve hekim/danışmandan aldığı sesli ve/veya hem görüntülü hem sesli online randevuları GMedCons websitesi üzerinden gerçekleştirmek isteyen gerçek kişileri,

 

“Hekim/Danışman” tabiri Üye’nin GMedCons web sitesi aracılığı ile online görüşme hizmeti almak için müracaat ettiği ve üye ile online görüşme yapacak olan hekim/danışmanı,

 

“GMedCons” tabiri Şirket tarafından www.gmedcons.com web sitesi aracılığı ile sesli veya hem görüntülü hem sesli olarak görüşme hizmetleri başta olmak üzere hasta ile hekimi bir araya getirecek her türlü hizmetin sunulabileceği platformu, 

 

“Online Ödeme Sistemi” tabiri GMedCons üzerinden verilen Online Görüşme Hizmeti’ne ilişkin hekim/danışman tarafından bildirilmiş ücretin şirket tarafından hekim/danışman’ın temsilcisi olarak, online ödemeyi destekleyen herhangi bir ödeme yöntemi kullanılmak sureti ile Üye’den tahsil edilmesini sağlayan sistemi,

 

“Online Görüşme Hizmeti” tabiri  hekim/danışman’ın herhangi bir yöntem ile hastalara verdiği görüntülü hekim/danışman hizmetini Üye’den alınacak ücret bilgisi ile birlikte şirket’e GMedCons sistemi üzerinden iletmesi, Üye’nin GMedCons aracılığı ile randevularını görmesi ve randevu için Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapması üzerine, en fazla 30 dakika ile sınırlı olacak şekilde randevu saati geldiğinde hekim/danışman tarafından görüşmenin başlatılması şeklinde işleyecek olan şirket tarafından sunulan hizmeti,

 

“Danışman Görüşme Hizmeti” tabiri Üye tarafından danışmanlık istenen konuya uygun herhangi bir branşta GMedCons sisteminde mevcut danışman hekimlerden online danışmanlık hizmeti alınmasını,

 

“Taraf” tabiri şirket ve Üye’yi ayrı ayrı

 

“Taraflar” tabiri şirket ve Üye'yi birlikte kısaca ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

 

MADDE 3 : SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusu, şirket tarafından yönetilmekte olan www.gmedcons.com web sitesi üzerinden Hekim/Danışman tarafından Üyelere herhangi bir yöntem ile verilmiş ve GMedCons web sitesine işlenmiş online görüşme hizmeti kullanılmak sureti ile gerçekleştirilecek olan randevuya, sitede sunulan diğer hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve işbu sözleşmede düzenlenen sair hususlara ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

 

MADDE 4 : ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Üye, GMedCons web sitesindeki temel amacın, mesafeli satış sözleşmesini onayladığı hekim/danışman arasında ‘Online Görüşme Hizmeti’nin sunulması, onay vermesi halinde üye tarafından sisteme yüklenmiş olan mevcut ve/veya eski sağlık durumuna ilişkin tetkik, bilgi, belge vb. dokümanların  Hekim/danışman ile paylaşılmasını sağlamaktan ibaret olduğu konusunda açıkça bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Üye, GMedCons web sitesine kayıt olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, telefon numarası, e-mail adresi, iletişim adresi vb. bilgilerinin güncel ve doğru olduğunu, bu veriler kullanılmak sureti ile kendisi ile iletişime geçilebileceğini, verdiği bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması nedeni ile randevu saatinde online görüşme hizmetinin gerçekleştirilememesi nedeni ile şirket’in herhagi bir sorumluluğunun mevcut olmadığını, söz konusu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde GMedCons web sitesini sorunsuz kullanmaya devam edebilmesi için gerekli güncellemeleri gerçekleştireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, GMedCons websitesi kullanabilmek için 18 yaşından büyük olması gerektiğini bildiğini ve üyelik kaydı oluştururken 18 yaşından büyük olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye tarafından GMedCons websitesi üzerinden birden fazla hesap açılabilmesi mümkün değildir. Üye, velisi/vasisi olduğu kişi adına kayıt oluşturmak istemesi durumunda bu hususu önceden şirket’e ve hekim/danışman’a bildirerek bu konuda talep edilecek ıslak imzalı belgeleri şirket ve hekim/danışman’a ulaştırmak zorundadır.

 

Üye, GMedCons websitesi üzerinden aldığı hizmetlere ilişkin olarak yapacağı yorum ve/veya ileteceği görüşlerin kendine ait olduğu, kendi kişisel görüşleri olduğunu, ve kendisini bağladığını bu görüş ve düşüncelerin GMedCons ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını, bu görüş ve düşünceler nedeni ile üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüş ve düşünceler nedeni ile Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, GMedCons websitesi üzerinden aldığı hizmetlere ilişkin olarak yapacağı yorum ve/veya ileteceği görüşlerin şirket tarafından hekim/danışman ve 3.kişilerle paylaşılabileceğini, bu hususa GMedCons websitesine Üye kaydının yapılması ile onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye kendisine GMedCons websitesine kayıt olurken verilen üye adı ve şifresini (veya daha sonra kendi isteği ile değiştirdiği üye adı ve şifresini) özenli bir şekilde saklayacağını ve üçüncü kişilerin eline geçmesine engel olacağını aksi durumda bütün sorumluluğun kendisinde olacağını; söz konusu üye adı ve şifre kullanılmak sureti ile gerçekleştirilen her türlü işlemin kendisi tarafından yapılmış olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, ‘Online Görüşme Hizmeti’nin bir muayene süreci olarak değerlendirilemeyeceğini ve acil durumlar için kullanılabilmesinin mümkün olmadığı, acil durumlarda en yakın sağlık kurumuna müracaat etmesi gerektiği konusunda açıkça bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, randevusunu randevu tarih ve saatinden 24 saat öncesine kadar iptal edebilme hakkına sahiptir. Bu durumda eğer ücret ödenmiş ise, ücret Üye’ye iade edilecektir. Randevu tarih ve saatine 24 saatten daha az bir süre kaldığı durumlarda gönderilen iptal talepleri değerlendirilerek iptal edilecek ancak online görüşme hizmeti gerçekleştirilmiş olarak kabul edilecektir. Randevu saati geldiğinde dahi online görüşmeyi iptal edebilme mümkün olup bu durumda Üye tarafından ödenen bedel  iade edilmeyecektir.

Üye, online görüşme hizmeti sonrasında 10 gün içinde hekim/danışman tarafından kontrol amaçlı görüşme hizmetinden herhangi bir ücret ödemesi söz konusu olmaksızın bir sefer yararlanabilecektir. Ancak ilk görüşme tarihinden 10 gün geçtikten sonra yapılmak istenen kontrol amaçlı görüşme hizmetleri için hekim/danışman tarafından belirlenen ücretin ödenmesi gerekecektir.

Üye, randevu tarihinde ve saatinde online görüşmeye hazır olmalı, online görüşmenin Üye tarafından kaynaklanan bir neden ile başlatılamaması durumunda GMedCons’un veya hekim/danışmanın herhangi bir yükümlülüğü söz konusu olmayacak ve Üye’ye GMedCons tarafından herhangi bir ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir. Üye’denkaynaklanmayan teknolojik nedenler ile Online Görüşme Hizmeti’nin kesintiye uğraması veya kesintisiz gerçekleşememesi durumunda hekim/danışman tarafından görüşme sonlandırılabilecektir. Bu durumda Üye’yehekim/danışman müsaitlik durumuna göre GMedCons web sitesi tarafından yeni bir randevu oluşturulacaktır. “Online Görüşme Hizmeti” 15 dakika olarak planlanmış olmakla birlikte görüşmenin süresi, uzatılması veya başlatılan online görüşme hizmeti oturumunun uygunsuz koşullar nedeniyle sona erdirilmesi mümkün olup bu konularda son karar yetkisi online görüşme yapılan hekim/danışmana aittir.

Üye tarafından, herhangi bir haklı nedenin ortaya çıkması durumunda “Online Görüşme Hizmeti”nin sonlandırılmasını hekim/danışmandan talep edilebilecektir. Ancak belirtilen sebebin haklı olup olmadığının takdiri hekim/danışmana ait olup bu konuda son karar verme yetkisi hekim/danışmana aittir. Ancak hekim/danışman tarafından bildirilen sebebin haklı kabul edilmeyerek görüşmeye devam edilmek istenmesine rağmen görüşmenin Üye tarafından sonlandırılabilmesi mümkün olup bu durumda ödenilen ücretin üyeye iadesi mümkün olmayacaktır.

Online Görüşme Hizmetinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için, Üye sessiz bir ortamda bulunmalı, internet bağlantısı güçlü olmalı ve mahremiyetin sağlanabilmesi için hekim/danışmanla yalnız görüşülmelidir. Eğer hekim/danışman ile görüşme esnasında Üyenin yanında birisi bulunacak ise bu durumdan hekim/danışman haberdar edilmesi yine mahremiyetin sağlanabilmesi için gerekmektedir. Aynı şekilde online görüşme hizmeti esnasında görüşmeyi gerçekleştirdiğiniz hekim/danışmanın yanında üçüncü bir kişinin (örneğin asistanı) bulunması durumunda da Üye’ye bilgi verilecektir. Bu durumun Üye tarafından kabul edilmemesi halinde online görüşme hizmeti sonlandırılacak, uygun şartlar oluşturulduktan sonra, hekim/danışmanın müsaitlik durumuna göre randevu yeni bir tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.

Üye Hizmet Öncesinde,

·               Şirket’in GMedCons web sitesi üzerinden gerçekleştirilen “Online Görüşme Hizmeti” ve/veya “Danışman Görüşme Hizmetinin” içeriğini kontol etme yükümlülüğünün bulunmadığını,

·               Şirket’in hekim/danışmanların uygulamalarına müdahale hakkının mevcut olmadığını,

·               Gerçekleşen danışman görüşmelerinin muayene süreci olarak kabul edilemeyeceğini,

·               Acil durumlarda en yakın sağlık kurumuna müracaat etmesi gerektiğini,

·               hekim/danışman tarafından görüşme esnasında detaylı tetkikler veya detaylı muayene için hekim/danışma’a gelmesinin söylenebileceği ve tedavisinin online olarak değil hekim/danışman’a bizzat giderek gerçekleştirilmesinin gerekebileceğini,

·               online görüşme hizmetinde veya danışman görüşme hizmetinde sadece bir ön bilgilendirme yapılabileceğini,

·               Hekim /danışman tarafından gerçekleştirilen “Online Görüşme Hizmeti” veya “Danışman Görüşme Hizmeti” neticesinde yapılan öneri ve tavsiyelerin iyileşme veya fiziki tedavi garantisi anlamına gelmediğini,

·               Bu görüşmeler sonucunda oluşan ücretin tedavinin sağlık kuruluşunda devam etmesine karar verilmiş olsa dahi üye tarafından ödenmesi gerektiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, GMedCons web sitesi ile Şirket’e ilettiği tetkik vb. evraklarının hekim/danışman ile paylaşıldıktan sonra, hekim/ danışman tarafından incelenmesi sonucunda online görüşme hizmetinin reddedilerek ödemenin hekim/danışman tarafından kendisine iade edilebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, “Online Görüşme Hizmeti”nin belirlenen randevu saatinde başlayacağını, görüşme mahremiyetinin sağlanabilmesi için görüşme başladığında sessiz bir ortamda olmayı ve etrafında aile yakını da olsa üçüncü kişilerin bulunmasına müsaade etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye “Online Görüşme Hizmeti” sağlanırken

·               Şirket tarafından bu görüşmenin görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınmadığını fakat görüşmenin üyeye önceden bildirilmesi ve onayının alınması koşulu ile hekim/ danışman tarafından kayıt altına alınabileceğini,

·               Şirket ile GMedCons web sitesi üzerinden veya herhangi bir surette paylaşmış olduğu sağlık verilerinin, belgelerinin şirket tarafından hekim/danışman ile paylaşılabileceğini,

·               Görüşme notları ve tıbbi kayıtlar dahil danışmanlık hizmetiniz kapsamında edinilen ya da üretilen belgeler, notlar ve tüm verilerin şirket tarafından güvenli sunucularda saklanarak hekim/ danışman ile paylaşılabileceğini,

·               Söz konusu kayıt, belge, not ve diğer tüm verilerin hekim/ danışman’a iletilmesi ile şirket’in kayıtları saklama yükümlülüğünün ortadan kalktığını,

·               Bu durumlara üye kaydının yapılması ve bu sözleşmeyi onaylamak sureti ile müsaade ettiğini, beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Şirket tarafından GMedCons web sitesini kullanılabilmesi için SMS, mail vb. yollarla çeşitli hatırlatmaların gönderilebileceğini, aynı zamanda kişisel verileri kullanılmak sureti ile pazarlama vb. amaçlarla da kendisi ile iletişime geçilebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

Üye, “Online Ödeme Sistemi”nde kullanacağı kredi kartı vb. ödeme vasıtalarının kendisi adına olduğunu, başkasına ait kredi kartı vb. ödeme vasıtası bilgilerini ilgilinin açık rızası olmaksızın kullanmayacağını, aksi takdirde her türlü cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu yükümlülüğe uygun hareket edip etmediğinin şirket tarafından kontrol edilme yükümlülüğünün bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, GMedCons sitesinin şirket tarafından yenilenebileceğini, güncellenebileceğini, bu durumlarda en iyi hizmeti alabilmek için gereken güncellemeleri yapması gerektiğini, aksi takdirde şirketin herhangi bir sorumluluğunun söz konusu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, kendisinden kaynaklanmayan teknolojik nedenler ile Online Görüşme Hizmetinin kesintiye uğraması veya kesintisiz gerçekleşememesi durumunda hekim/danışman tarafından görüşmenin sonlandırılabileceğini, ve kendisine hekim/danışmanın müsaitlik durumuna göre hekim/danışman tarafından yeni bir randevu oluşturulacağını, bu nedenle gerek şirket’ten gerekse hekim/ danışmandan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel ödenmesi talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, görüşme esnasında hekim/danışmana karşı herhangi bir şekilde ahlaka aykırı davranışlar sergilemeyeceğini, hakaret, tehdit vb. davranışlarda bulunmayacağını aksi takdirde hekim/ danışman tarafından görüşmenin derhal sonlandırılabileceğini ve herhangi bir şekilde ücret iadesi talebinde bulunamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu nedenlerle hekim/ danışman kanuni yollara müracaat edebilecek olup şirket herhangi bir yetkili makam tarafından talep edilmesi durumunda randevu bilgilerini ve diğer belgeleri paylaşabilecektir.

 

Online görüşme esnasında üye tarafından herhangi bir haklı neden gösterilerek online görüşmenin sonlandırılmak istenmesi durumunda, online görüşme hekim/danışman tarafından sonlandırılabilecektir. Üye tarafından gösterilen sebebin haklı olup olmadığı görüşmeyi yapan hekim/danışman tarafından değerlendirilecektir. Üye’nin haklı görülerek görüşmenin sonlandırılması halinde üyeye görüşmeyi gerçekleştiren hekim/ danışmanın müsaitlik durumuna göre yeni bir randevu hekim/danışman tarafından tanımlanacaktır. Görüşmeyi gerçekleştiren hekim/ danışmanın üyenin gösterdiği sebebi haklı görmeyip görüşmeye devam etmek istemesi durumunda üye tarafından yine de görüşme sonlandırılır ise üyenin online görüntülü görüşmenin yenilenmesini ve/veya ücretinin iadesini talebinin olumlu dönüş sağlanması mümkün olmayacaktır.

 

Üye, tarafından GMedCons web sitesi üzerinden oluşturulan randevudan randevu tarih ve saatinden 24 saat öncesine kadar vazgeçme hakkına sahip olup bu saatten sonra yapacağı iptal talepleri haklı bir sebep kabul edilmediğinde şirket tarafından değerlendirilemeyecek, hizmet ifa edilmiş sayılacak ve üyenin ödediği herhangi bir bedel mevcut ise kendisine iade edilmeyecektir.

 

Üye, kayıt işlemi esnasında vermiş olduğu iletişim adresinin tebligata yarar adresi olduğunu, bu adreste meydana gelecek değişiklikleri en geç değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 3 gün içinde şirkete bildireceğini, bildirmediği takdirde şirket tarafından bilinen en son adresine gönderilecek tebligatın Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, şirketin GMedCons web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkına sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, iş bu sözleşmeyi onaylamakla şirketin, bildirdiği elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonu/telefonlarına bilgilendirme SMS’leri veya e-postalar gönderme yetkisine sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, gerek işbu sözleşme hükümlerine gerekse ilgili hekim/danışmanın görüntülü danışmanlık mesafeli satış sözleşmesi uygun olarak hareket etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, iş bu sözleşmede belirtilen kullanım koşullarına aykırı hareket etmesi neticesinde gerek şirketin gerekse üçüncü şahsıların her ne ad altında anılacak olursa olsun uğradıkları, uğrayacakları her türlü zararı giderme sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle şirket tarafından her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel ödenmek zorunda kalınması durumunda üyeye rücu edilebilecektir.

Üye, site içerisinde bulabileceği uzman görüşlerinin herhangi bir şekilde tıbbi tavsiye, ilaç önerisi vb. şeklinde algılanarak durumuna uygun herhangi bir yöntem olarak değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı konusunda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, www.gmedcons.com internet sitesini kullanarak, kendisi dışında herhangi bir kişi veya kurum olarak görünerek veya başkalarının kimlik bilgilerini, cep numarasını kullanarak web sitesiyi kullanmayacağını ve herhangi bir teknolojik imkan kullanmak sureti ile internet sitesi üzerinden üçüncü şahıslara zarar verici herhangi bir içerik paylaşımı yapmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üye, sağlık ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında şirkete ve hekim/danışmana bildirmekten sorumludur.

Üye, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz ve zamanında şirkete ve hekim/danışmana bildirmekten sorumludur.

MADDE 5 : ŞİRKET HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Şirket tarafına iletilen sair tetkik, bilgi ve belgeleri kayıt altına alarak, söz konusu kayıtlar daha sonra üyenin mesafeli satış sözleşmesini onaylamış olduğu hekim/danışman ile paylaşacaktır. 

 

Şirket, www.gmedcons.com internet sitesi aracılığıyla üye ile mesafeli satış sözleşmesine onay verilen hekim/danışmanile online görüşme yapma aracılığı hizmetini sunmaktadır. SG Medikal Sağlık Danışmanlık Eğitim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” konumunda olup herhangi bir şekilde hekim/danışman ile yapılan görüşmenin içeriğine müdahale etme veya söz konusu görüşmenin içeriğini denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle,üyeye online görüşme içeriğinde Hekim/Danışman tarafından sunulan/sunulacak tıbbi değerlendirmenin içeriğine ilişkin şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Şirket, gerçekleştirilen online görüşme hizmeti sonrasında Üye tarafından yapılan ve kendisine iletilen yazılı mesajları hekim/danışman ile admin paneli üzerinden paylaşacaktır. Böylelikle hekim/danışman isterse gelen yorumlar doğrultusunda vermiş olduğu hizmetin daha kaliteli hale gelebilmesi gerekli değişiklikleri sağlayabilecektir.

 

Şirketin üye ve hekim/danışman arasında gerçekleştirilecek olan online görüşmenin içeriğini denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

Şirket, web sitesine ilişkin iş ve işlemlerini yürütürken; düzenli yetki kontrolleri yaparak yetkili olmayan kişilerin bilgi, belge ve verilere erişimini engellemek, iş ve işlemlere ilişkin meri mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülükleri yerine getirmek, tüm kişisel verilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için idari ve teknik anlamda tedbirler almak için azami önem göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Şirket, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde GMedCons web sitesi üzerinden hekim/danışman tarafından tanımlanmış randevu saatinde üye ile görüşülmesini sağlamayı hedeflemektedir.

 

Şirket zaman zaman teknolojik gelişmeler vb. nedenler ile GMedCons web sitesi ve/veya serverları üzerinde bakım ve/veya yenileme çalışması yapabilecektir. Bu nedenlerle online görüşme hizmetinde veya GMedCons web sitesinde meydana gelecek kesintiler nedeni ile Şirkete herhangi bir sorumluluk yüklenebilmesi mümkün değildir.

 

Şirketin, GMedCons web sitesi üzerinden verilen Online Görüşme Hizmeti’ne ilişkin içerikleri kontrol etme ve meri mevzuattan kaynaklanan ihbar yükümlülüğü bulunmamaktadır. Meri mevzuattan kaynaklanan ihbar yükümlülüğü hekim/danışmana aittir.

 

Şirketin, site üzerinden gerçekleştirilecek online görüşme hizmetinin içeriğine müdahale etmesi veya herhangi bir şekilde söz konusu online görüşme hizmetinin içeriğini kontrol etmesi söz konusu değildir.

 

Şirket, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda mevcut belirlemelere uygun olarak kullanıldığını ve işletildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Şirket tarafından, online görüşme hizmetine ilişkin randevu almış olmanız veya siteye üye olmanız ‘Online Görüşme Hizmeti’nin mutlaka gerçekleştirileceği anlamına gelmemektedir. Zira GMedCons ile mevcut sağlık durumunuza ilişkin paylaşmış olduğunuz herhangi bir tetkik, bilgi ve/veya belge mevcut ise söz konusu tetkik, bilgi, belgeler öncelikle online görüşme yapacağınız hekim/danışman tarafından değerlendirilecek ve sizinle randevu tarih ve saatiniz geldiğinde online görüşmeyi başlatacaktır. Şirket ile paylaşılan tetkik, bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde randevu alınan hekim/danışman tarafından üye ile randevu saatinde yapılacak online görüşmenin herhangi bir yararı/gerekliliği bulunmadığının değerlendirilmesi halinde doktor/danışman tarafından randevu ve online görüşme iptal edilebilecektir. Bu değerlendirmenin yapılması noktasında GMedCons websitesinin herhangi bir etkisi bulunmadığı gibi doktor/danışmanın takdirine müdahale edebilme hakkı da bulunmamaktadır.

“Online Görüşme Hizmeti” karşılığında ödenecek ücret mesafeli satış sözleşmesine onay verilen hekim/danışmantarafından belirlenmiş olup GMedCons web sitesi aracılığı ile “Online Ödeme Sistemi” ile üyeden tahsil edilecek ve şirket tarafından hekim/danışman’a iletilecektir. Bu nedenle alınan hizmete ilişkin faturalandırma vb. muhasebesel evraklar mesafeli satış sözleşmesine onay verilen hekim/danışman tarafından düzenlenerek üyeye ulaştırılacaktır. Bu nedenle şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı”konumundadır. Ücret iadesi vb. konulardan şirketin herhangi bir yükümlülüğü söz konusu olmayıp bu konudaki taleplerinizi hekim/danışmana iletilmek üzere GMedCons web sitesi üzerinden şirkete iletebilmeniz mümkündür. Bu konuda karar verme yetkisi hekim/danışmana aittir. Süresinde katılım sağlanmayan randevunun ücretinin iadesini talep edebilmesi mümkün değildir.

www.gmedcons.com internet sitesinde yer alan tüm içerikler şirkete ait olup şirketin izni olmaksızın kopyalanabilmesi, benzerinin üretilebilmesi vs. işlemlere tabi tutulabilmesi mümkün değildir. Tüm içerik meri mevzuat ve uluslararası düzenlemelerin koruması altındadır. Başka bir web sitesi, internet konumu ya da bilgi kaynağında bulunan bilgi, yazılım ya da bağlantılardan ya da sizin bu bilgi, yazılım ya da bağlantıları kullanmanızdan ya da bu gibi web siteleri ile bunları işletenlerin eylem ve ihmallerinden şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

www.gmedcons.com internet sitesinde ve GMedCons web sitesinde yer alan isim, logo vb. materyaller şirket veya üçüncü şahısların tescilli markası veya sadece onların kullanımına özgülenmiş olabileceği için herhangi bir şekilde kopyalanması veya başkaca bir yerde yayınlanabilmesi yahut herhangi bir şekilde menfaatinize kullanılabilmesi mümkün değildir.

 

Şirket veya hekim/danışman gerek üyelik kaydı esnasında gerekse daha sonra herhangi bir şekilde paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerini kullanmak sureti ile Üye ile iletişime geçebilecek olup söz konusu bilgilerini www.gmedcons.com internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Aydınlatma Metni”nde belirtildiği şekilde işleyebilecek, saklayabilecek, imha edebileceği gibi anonim hale de getirilebilecektir. Yine söz konusu bilgilerinizin reklam vb. amaçlarla paylaşılabilmesi ve bu amaçla kullanılabilmesi mümkündür. 

 

MADDE 6 : MALİ HÜKÜMLER

 

Üye, GMedCons web sitesine üye olmak sureti ile hekim/danışman tarafından daha önce Şirket’e bildirilmiş olan “Online Görüşme Hizmeti” bedelini veya “Danışman Görüşme Hizmeti” bedeli olarak Şirket tarafından belirlenmiş olan ücreti “Online Ödeme Sistemi” ile ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, herhangi bir nedenle “Online Ödeme Sistemi” üzerinden ödemiş olduğu bedelin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep etmesi durumunda işbu iade konusunda Şirket’in herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını, iade konusunda muhatabının hekim/danışman olduğunu, iade konusunda hekim/danışmanın karar vereceği, Şirket’ın sadece hekim/danışman tarafından verilecek cevabı iletmekle yükümlü olduğunu, bu hali ile Şirket’in 05.11.2014 tarihli 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, Danışman Görüşme Hizmeti’nin verileceği randevu saatinde hazır olmadığı, kendisine gönderilen linke tıklayarak hizmeti almaya başlamadığı veya internet hızı vb. nedenlerle hizmeti alamadığı veya gerektiği gibi alamadığı ve bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kusurundan kaynaklanan herhangi bir sebeple hizmeti alamaması durumunda Şirket’ten ücret iadesi talebinde bulunamayacağı gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir maddi talepte bulunamayacaktır. 

 

MADDE 7 : KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Üye, GMedCons web sitesi üzerinden Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin gerek işbu sözleşmenin amacının gerçekleştirilmesi gerekse hekim/danışmanın mesafeli satış sözleşmesinde mevcut amaçların gerçekleşmesinin sağlanması amacı ile Şirket tarafından işlenebileceğini, saklanabileceğini ve yine www.gmedcons.com adresli internet sitesinin ilgili bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”nde belirtildiği şekilde işleyebileceğini, saklayabileceğini, imha edebileceği gibi anonim hale de getirebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

Üye, her ne nam altında anılırsa anılsın herhangi bir yöntem kullanarak gerçekleştirilen online görüşmeleri kayıt altına almayacağını, üçüncü şahıslar tarafından kayıt altına alınmasına müsaade etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye aynı zamanda GMedCons web sitesi üzerinden online görüşmeyi gerçekleştirdiği bilgisayar/tablet/akıllı telefona veya bunlar dışında herhangi bir cihaza ilişkin üçüncü kişiler tarafından erişim sağlanarak kişisel verilerine erişilmesine veya görüşmenin kayıt altına alınmasına engel olucu her türlü teknik tedbiri alacağını beyan kabul ve taahhüt eder. Başka bir ifade ile Üye kendi kişisel cihazlarının güvenliğini bizzat sağlamak zorundadır. Aksi halde, bütün sorumluluk Üyenin kendisine ait olacaktır.

 

Üye gerek GMedCons web sitesine üye olurken gerekse bu web sitesini kullanırken vermiş olduğu, teslim etmiş olduğu, bildirdiği her türlü kişisel verisinin Şirket tarafından meri mevzuatın tanımladığı, izin verdiği şekillerde veya gerekli olduğu durumlarda işlenebileceğini, üçüncü şahıslarla ve hekim/danışman ile paylaşılabileceğini, gerektiğinde yurtdışına aktarılabileceğini, bu hususlara açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, özel nitelikli kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak şirket tarafından işlenmesi, hekim/danışmana aktarılması, saklanması, gerektiğinde anonim hale getirilmesi gibi hususlara açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, GMedCons web sitesini kullanırken randevu saatinde hekim/danışman ile yaptığı görüşmenin şirket tarafından kaydedilmeyeceğini fakat hekim/danışman tarafından önceden kendisini bildirilip açık rızası alınarak hekim/danışman tarafından kaydedilebileceğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, GMedCons websitesini kullanırken ve/veya web sitesini kullanmadan önce, randevu saatinde ve/veya randevu saatinden önce GMedCons websitesi üzerinden yüklediği özel nitelikli kişisel verilerine, diğer her türlü kişisel verilerine ilişkin olarak söz konusu verilerin şirket serverlarında saklanmasına, hekim/danışmana iletilmesine, gerektiğinde anonim hale getirilmesine açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, GMedCons web sitesine kayıt yaptırken www.gmedcons.com internet sitesinin ilgili bölümünde yayınlanmış

·               Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

·               Üyelik Sözleşmesi

·               Gizlilik Politikası

·               Açık Rıza Beyanı

·               Ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer metinleri

okuyarak anladığını ve bu metinlerde yer alan hususların şirket tarafından yerine getirilmesine açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, gerek özel nitelikli kişisel verilerinin gerekse diğer kişisel verilerinin; gerek hekim/danışman gerekse Şirket tarafından anonimleştirilmek sureti ile bilimsel çalışmalarda, akademik makalelerde ve diğer hastaların tedavisinde, istatistiksel çalışmalarda vb. alanlarda kullanılabileceğini aksini şerh düşmedikçe beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, özel nitelikli kişisel verileri de dahil olmak üzere her türlü kişisel verisinin kanuni zorunluluklar ve/veya yargı mercileri/resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde gerek hekim/danışman gerekse Şirket tarafından açıklanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, Şirket’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olması nedeni ile özel nitelikli kişisel verilerinin Şirket tarafından hekim/danışman’a aktarılması sonrasında Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve meri mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının sona erdiğini bu hususa önceden açık rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Şirket, üyelik sözleşmesi ile duruma onay verilmiş olması, hekim/danışman mesafeli satış sözleşmesinin gereği olması, Şirket’in herhangi bir kanuni veya sözleşmesel yükümlülüğünü yerine getirmesinin gereği olması, gerekmesi halinde açık rızanız, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve meri diğer mevzuat hükümleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun verdiği kararlarla izin verilmiş olması hali ve adli merciler tarafından talep edilmiş olması halleri dışında kişisel verileri herhangi bir şekilde açıklamayacaktır.

MADDE 8 : AÇIK RIZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Üye, GMedCons web sitesinin asıl amacı mesafeli satış sözleşmesi oluşturduğunuz hekim/danışman ile yine hekim/danışman tarafından tanımlanmış olan randevu saatinde online görüşme hizmeti sunulması ve sunulan bu hizmet ile gerek görüşme öncesinde gerekse görüşme esnasında sunmuş olduğunuz sağlık verilerinizin/belgelerinizin serverlarımızda kayıt altına alınarak söz konusu hekim/danışman ile paylaşılması olduğu için tarafınızdan sağlık verilerinizin işlenmesine, kayıt altına alınmasına, saklanmasına, üçüncü şahsılara iletilmesine, gerektiğinde alenileştirilmesine veya imha edilmesine ilişkin bütün hususlar hakkında açıkça bilgilendirildiğini kabul, beyan vetaahhüt eder.

MADDE 9: SINIRLI SORUMLULUK

Şirket, üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler sebebiyle muhatap oldukları hekim/danışmanların, bu hizmetler ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, üyelerin ve/veya hekim/danışmanların kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

MADDE 10: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11: SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin üyelik kaydının Şirket ve/veya Üye tarafından iptal edilmesine kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. İşbu sözleşme herhangi bir nedenle iptal edilmiş olsa dahi sözleşmenin kişisel verilerin korunmasına ilişkin ve üyelerin üyelikleri iptal edilmeden önce doğan ücret ödeme yükümlülüklerine ilişkin hükümleri geçerliliğini korumaya devam edecektir.

 

MADDE 12 : HESABIN KAPATILMASI VEYA ASKIYA ALINMASI

 

Üye tarafından Şirket’in info@gmedcons.com mail adresine mail göndermek sureti ile Şirket’i bilgilendirerek GMedCons hesabının kapatılmasını ve/veya askıya alınmasını talep edebilmesi mümkündür.

 

Söz konusu talebin şirket tarafından alınması sonrasında üyenin hesabı talebine göre şirket tarafından kapatılacak veya askıya alınacaktır.

 

Bu durumda üyenin talebi doğrultusunda hesabının kapatıldığı veya askıya alındığı tarihten sonraki tarihlere denk gelen ve daha önceden oluşturulmuş randevulara ilişkin “Online Görüşme Hizmeti” ve/veya “Danışman Görüşme Hizmeti” verilmiş olarak kabul edilecek ve üyeye herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.

 

Üyelik hesabının, herhangi bir sebep gösterilmesine gerek olmaksızın şirket tarafından dondurulması veya sonlandırılması mümkün olup bu durum üyeye bildirilecektir.

 

MADDE 13 : MÜCBİR SEBEPLER

 

Şirketin işbu sözleşmeyle yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici haller, doğa olayları, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş, terör, işgal, ihtilal, darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, grev, lokavt gibi haller başta olmak üzere kanunen mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerin meydana gelmesi durumunda Şirketin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

 

MADDE 14 : SON HÜKÜMLER

 

Üye, iş bu sözleşmede yer alan hükümlerin Şirket tarafından önceden Üye’ye bildirilme şartı söz konusu olmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebileceğini ve yapılan değişikliğin yayınladığı tarih itibari ile kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Sözleşmenin herhangi bir maddesinin mahkeme kararı, idari uygulama vb. nedenlerle geçersiz hale gelmesi durumunda iş bu geçersizlik taraflardan birinin edimlerini katlanılması beklenilmeyecek derecede ağırlaştırmıyor veya taraflardan birinin edimini karşılıksız bırakmıyor başka bir ifade ile sözleşmedeki edimler arası denge aşırı derece bozulmuyor ise sözleşmenin diğer hükümleri iş bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

 

Taraflar iş bu sözleşme veya eklerinde hüküm bulunmayan durumlarda Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik vb. düzenlemelerin ilgili hükümlerinin uygulanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye, Şirket ve hekim/danışman kayıtlarının işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda yegane delil olarak kabul edileceğini ve işbu düzenlemenin yürürlükteki usul kanunu anlamında delil sözleşmesi teşkil ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir hakkı kullanmaması o hakkı kullanmaktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

MADDE 15 : YÜRÜRLÜK

 

Üye tarafından işbu sözleşmenin onaylanarak üye kaydının yapılması ve/veya işbu sözleşmenin onaylanarak daha önceden oluşturulmuş üye kaydına ilişkin işlemlerin başlatılması halinde işbu sözleşmede yazan tüm hükümlerin üye tarafından okunup anlaşılarak, kabul edilerek onaylandığı kabul edilecektir.

 

İşbu sözleşme bu madde dahil 15 (onbeş) maddeden ibaret olup,  Üye’nin sözleşme metnini onaylaması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.

 

İşbu sözleşmede Türkçe ve İngilizce metin arasında uyuşmazlık olması halinde taraflar Türkçe düzenlenmiş olan hükümlerin uygulanacağını kabul ve beyan ederler

bottom of page