top of page

Genuine Medical Consultancy ‘GMedCons’

AÇIK RIZA BEYANI

 

SG Medikal Sağlık Danışmanlık Eğitim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Bundan böyle şirket ve/veya GMedCons olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla gerek www.gmedcons.com web sitesi ile gerekse sair herhangi bir elektronik veya elektronik olmayan, basılı ve/veya sözlü her türlü yöntemle hakkımda elde edeceği kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin www.gmedcons.com adresinde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer metinleri okudum, inceledim ve konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip oldum. GMedCons web sitesi üzerinden hekim/danışman ile gerçekleştireceğim “Online Görüşme Hizmeti” kapsamında;

 1. Hekim/danışman ile gerçekleştirmiş olduğum görüşmenin, SG Medikal Sağlık Danışmanlık Eğitim Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hiçbir şekilde kayıt altına alınmayacağı, fakat hekim/danışman tarafından önceden tarafıma bildirilmesi ile kayıt altına alınmasına,

 2. “Online Görüşme Hizmeti” öncesinde veya hizmet esnasında GMedCons web sitesi aracılığıyla paylaşmış olduğum tetkik, bilgi ve belgelerin, sağlık ve cinsel hayat verilerim de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel veri sıfatına sahip olan her türlü kişisel verimin randevu aldığım ve mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum hekim/danışman ile paylaşılmasına, sair yollar ile işlenmesine, saklanmasına, kimliksiz hale getirilerek anonimleştirilmesine, imhasına, gerektiğinde resmi ve özel kurumlarla paylaşılmasına,

 3. Kişisel verilerimin pazarlama vb. amaçlarla GMedCons tarafından kullanılmasına, gerektiğinde her türlü kişisel verimin kimlikten arındırılarak anonim hale getirilmek sureti ile akademik çalışmalar, istatistiksel çalışmalar, finansal çalışmalar vb. ortamlarda kullanılmasına,

 4. Özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin kanuni zorunluluklar ve/veya yargı mercileri/resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde gerek GMedCons gerekse hekim/danışman tarafından açıklanabileceğine,

 5. Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin;

  • Üyelik sözleşmesinin amacının gerçekleştirilmesi,

  • Hekim/danışmanın mesafeli satış sözleşmesinde mevcut amaçların gerçekleşmesinin sağlanması,

  • GMedCons web sitesinin amacının gerçekleştirilebilmesi amaçları ile,

  • Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmelerine onay verdiğim şekilde,

GMedCons tarafından toplanabileceğini, işlenebileceğini, saklanabileceğini ve yine www.gmedcons.com adresli internet sitesinin ilgili bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Aydınlatma Metni”ndebelirtildiği şekilde toplanabileceğini, işlenebileceğine, saklanabileceğine, imha edilebileceği gibi anonim hale de getirebileceğine;

 

GMedCons web sitesinin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olması nedeni ile kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerinin GMedCons tarafından hekim/danışmana aktarılması sonrasında GMedCons’nin Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve meri mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının sona erdiğine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda mevcut yazıyı, www.gmedcons.com adresinde yayınlanmış Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni’ni, Gizlilik Politikası ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer metinleri okudum anladım ve bu kapsamda kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine bilgilendirilmiş açık rızam ile ve özgür irademle onay veriyorum.

 

İşbu sözleşmede Türkçe ve İngilizce metin arasında uyuşmazlık olması halinde taraflar Türkçe düzenlenmiş olan hükümlerin uygulanacağını kabul ve beyan ederler

bottom of page